Algemene voorwaarden, Regels, Indicaties en Contra-indicaties

Algemene voorwaarden: Mijn praktijk wordt steeds drukker. Dat is natuurlijk fijn. Maar het komt voor dat klanten niet komen opdagen en niet annuleren. Dit betekent dat andere klanten niet kunnen boeken, maar ook dat ik de nodige voorbereidingen heb gemaakt om de juiste behandeling te geven (bijvoorbeeld het omzetten van massage naar pedicure of vica versa, paraffine moet laten smelten of hars etc.). Vanaf januari 2019 hanteer ik dan ook de regel: annuleren kan tot 24 uur van te voren. Bij niet annuleren of te laat annuleren wordt de volledige behandeling in rekening gebracht ! Ook wordt u geblokkeerd in het afsprakensysteem totdat de rekening is voldaan.  Bel of mail om de afspraak te annuleren. Mocht ik bezig zijn en niet kunnen opnemen, spreek dan de voicemail in. 

REGELS

 • Afspraken kunnen telefonisch, via website of via email gemaakt worden.
 • Pedicure- & Massagepraktijk Moksha is niet verantwoordelijk bij verlies en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 
 • Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
 • Indien ik door u niet volledig of verkeerd ben ingelicht, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen tijdens of na de behandeling.
 • Er wordt geen medische diagnoses gesteld. Bent u onder behandeling van een arts of specialist, overleg dan eerst of de behandeling is toegestaan.
 • Er kan besloten worden om de behandeling niet uit te voeren wanneer er sprake is van een aandoening, waarbij de behandeling schade kan toebrengen (contra-indicatie)
 • De massages worden huid op huid gegeven. Denk hierbij aan de keuze van uw ondergoed, hier kan olie op komen.
 • Iedere vorm van sexuele intimidatie en/of misbruik is niet gewenst. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de behandeling beëindigd en dienen de kosten van de gehele behandeling door de cliënt te worden voldaan.
 • Er wordt van de praktijk en client verwacht hygiene in acht te nemen. Ik vraag u dan ook schoon en fris te verschijnen.
 • Indien u een telefoon bij u heeft, is het gewenst om deze tijdens de behandeling uit te schakelen. Zo wordt de behandeling niet onderbroken.
 • Het wordt op prijs gesteld als u op tijd aanwezig bent. Kunt u niet op tijd aanwezig zijn, wilt u dit dan laten weten d.m.v. een e-mailbericht, telefoontje of app. U kunt de afspraak 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, binnen de 24 uur en bij niet op komen dagen wordt de kosten van de volledige behandeling in rekening gebracht.
 • U kunt in mijn praktijk pinnen.
 • Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit geldt voor uw gegevens, maar ook voor alle geestelijke en lichamelijke zaken die besproken, behandeld of geconstateerd worden tijdens de sessie. Wat binnenskamers is, blijft binnenskamers.
 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak altijd naar uw telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.   

ABSOLUTE EN RELATIEVE CONTRA-INDICATIES BIJ MASSAGES

Het kan voorkomen dat iemand niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelend arts en/of specialist i.v.m. contra-indicaties. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.
Om er zeker van te zijn dat u geheel of gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, voorafgaand aan elke massage, een korte anamnese afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van de door mij uitgevoerde massage.

Absolute contra-indicaties:
-Infectieziekte, virusziekte, of infectueuze ontstekingen die leiden tot koorts.
-Ernstige circulatiestoornissen, bijvoorbeeld trombose.
-Hartaandoeningen en een te hoge bloeddruk.
-Tere huid.
-Te heftige pijn.
-(besmettelijke) Huidziekte, eczeem, schubvorming.
-Totale uitputting.

Relatieve contra-indicaties:
-Verse huidlaesies / hematomen.
-Fracturen.
-Folliculitis pili (ontstoken haarwortelzakjes).
-Direct na de maaltijd.
-Lichte uitputting.
-Zwangerschap (in overleg met arts of specialist).
-Lokale blessures zoals schaaf- snij- steek- en brandwonden, verstuikingen.
-Oedeem.
-Steenpuist (Furunkel) of negenoog (Karbunkel).

CONTRA-INDICATIES BIJ MEDICAL TAPING

- trombose

- huiddefecten (tape is namelijk niet steriel)

- ernstige trauma's

- oedeem op basis van hartklachten (oedeem veroorzaakt door blessures mag wel)

- carcinomen

- dunne/tere huid

- zwangerschap

Pedicurebehandeling:

- aangezien ik geen medische pedicure ben behandel ik geen diabetische, rheumatische en oncologische voeten. op uw verzoek kan ik u wel behandelen, maar u krijgt het dan niet vergoed !!!