Beauty Wellness Beurs

Twee keer per jaar organiseer ik een beauty wellness beurs in Van der Valk hotel Almere, zaal Atlanta 1, 3e etage. De beurs is van 11 tot 17 uur geopend. Entree bedraagt 2,00 euro. Drankmunten zijn via onze kassa te verkrijgen á 3,00 per stuk (koffie/thee/frisdrank). Gratis parkeren. Meer informatie vindt u op facebook.

Standhoudersinformatie 2018

Huurvoorwaarden

* Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het inschrijfformulier te vinden onder aan deze pagina. Let op dat u ook aangeeft de voorwaarden te hebben gelezen. Is dit niet het geval dan vervalt zonder overleg uw aanvraag. Na uw schriftelijke inschrijving krijgt u een bevestiging. De factuur die daarop volgt (3 maanden voor de beurs) dient voldaan te worden binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer. Pas dan is uw plaats gegarandeerd. Mocht de betaling niet zijn voldaan dan komt uw plaats te vervallen. Er volgt geen herinnering.

Aanmelden is nog geen definitieve bevestiging voor deelname, er vindt altijd een selectie plaats om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te hebben. Ook nieuwe standhouders geef ik een kans. Tevens wordt er op gelet dat u niet achteraf op de beurs nog andere zaken verkoopt dan waarvoor u zich hebt opgegeven. Zo blijft het voor de organistatie duidelijk wie wat doet.  Het is of een winkelstand of een behandelstand of een massagestand of een promotiestand.

* Tarief beurs 2018: het tarief bedraagt 50 euro inclusief 2 drankmunten. Dit geldt voor alle standhouders, ongeacht wat er geboekt wordt.

* Annulering dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via email: massagepraktijk-moksha@hotmail.com.   Bij annuleren wordt de volgende regel gehanteerd: na de verplichte betalingsdatum is geen restitutie mogelijk.

* Indien u producten wilt verkopen dient u een winkelstand te huren (maximaal 2.60 x 70 inclusief 2 stoelen). Er mogen maximaal 2 standhouders achter de tafel staan. 9 plaatsen beschikbaar

* Indien u een behandeling/massage wilt uitvoeren dient u een behandelstand te huren (maximaal 3.30 x 70 dit is ruimte voor een behandeltafel 2.00 x 70 + tafel 1.30 x 70 met 3 stoelen. Behandeltafel dient u zelf mee te nemen. Er mogen maximaal 2 standhouder achter de tafel staan. 8 plaatsen beschikbaar

* Indien u wilt masseren op een massagestoel dient u een massagestand te huren (maximaal 2.30 x 70 dit is ruimte voor een massagestoel 1.00 x 1.00 + tafel 1.30 x 70 met 3 stoelen). Massagestoel dient u zelf mee te nemen. Er mag maximaal 1 standhouder achter de tafel staan. 3 plaatsen beschikbaar

Voor promotie van uw bedrijf ´promotie´ standplaats te huren (maximaal 1.30 x 70).  Er mag maximaal 1 standhouder achter de tafel staan. 10 plaasen beschikbaar

* Eén banner per standhouder mag achter je eigen tafel worden geplaatst en mag een andere standhouder niet in de weg staan. U bent zelf verantwoordelijk voor de aankleding van uw tafel. 

* Het meenemen van eigen tafeltjes, verlengsnoeren of anderszins wordt door de locatiebeheerder niet op prijs gesteld. 

 * Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn van start opbouw tot eind opruimen. Bij de dagbeurs zijn de tijden als volgt: 9.00 tot 11.00 opbouwen, 11.00 tot 17.00 beurs en 17.00 tot 18.00 opruimen.

* Drinken is niet ´gewoon´ te verkrijgen. Er wordt op locatie gewerkt met drankmunten. Deze munten kosten 3,00 per munt (koffie/thee/frisdrank) te verkrijgen bij onze kassa. Bij voorkeur pinnen! U zult zelf voor uw eigen lunch moeten zorgen.

* Wilt u mee doen met de goodiebags vermeldt dit dan direct op het inschrijfformulier. Het gaat om 45 stuks. In de goodiebags komen geen flyers. Deze kunnen op uw tafel of de tafel in de lounge worden gelegd. 2 weken voor de beurs worden de goodiebagspulletjes opgehaald. Woont u buiten Almere dan dient u deze zelf mee te nemen en worden de spulletjes direct bij aankomst in de goodiebags gestopt.

* Op de beurs vindt ook beursverlotingen plaats. Wil u een kado aanbieden om te verloten geef dit dan ook aan op het inschrijfformulier.

* Reclame: het evenement staat vermeldt op facebook. 3 weken voor het evenement zal het evenement worden gepromoot via een facebookadvertentie (alle provincies, vrouwen tussen 25 en 50 jaar en diverse interesses). Ook bij diverse facebookpagina´s in Almere wordt het evenement gemeld. En op de evenementenkalender nederland. Er worden flyers verspreidt onder de standhouders, profizon, sportschool en locatie waar de beurs gehouden wordt. Ook wordt gevraagd aan de deelnemende standhouders om het evenement te delen en hiervoor familie, vrienden etc uit te nodigen.

* Deelnemers zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Massagepraktijk Moksha aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren. 

Aanmelden Beurs 9 december 2018